VÅRT TRUMFKORT ÄR KVALITET

Här händer det grejer! På bilden befinner vi oss mitt i centrala Karleby och har nyss påbörjat markarbetet för att bereda plats för Niemenkulma-projektet.
Småningom byts grusplanen ut mot ett fyravåningshus med totalt 70 nya bostäder.

Ibland räcker det inte med att bestiga berg, utan man måste helt enkelt ta sig igenom dem.
På bilden ägnar vi oss åt borrning för att det ska vara möjligt att dra vatten- och avloppsledningar.