VÅRT TRUMFKORT ÄR KVALITET

Här händer det grejer! På bilden befinner vi oss mitt i centrala Karleby och har nyss påbörjat markarbetet för att bereda plats för Niemenkulma-projektet.
Småningom byts grusplanen ut mot ett fyravåningshus med totalt 70 nya bostäder.

Ibland räcker det inte med att bestiga berg, utan man måste helt enkelt ta sig igenom dem.
På bilden ägnar vi oss åt borrning för att det ska vara möjligt att dra vatten- och avloppsledningar.

I skogen, i kärncentrum eller vid havet – vi gräver där ni är. Denna skärgårdstomt i Larsmo fick bokstavligen ett lyft då
vi fyllde tomten och sedan tog hand om krossgrunden, ytvatten, dränering och muddring samt anlade gårdsplanen med gångar, gräsmatta och stenkanter.

Sanering av Jakobsgatan
Projektet innefattar förnyande av vatten- och avloppsledningar samt ledningar för ytvatten, el och fiber.
Även gatukonstruktionen uppdateras med kantstenar, planteringar och asfaltering.

Sanering av Jakobsgatan
Projektet innefattar förnyande av vatten- och avloppsledningar samt ledningar för ytvatten, el och fiber.
Även gatukonstruktionen uppdateras med kantstenar, planteringar och asfaltering.

Uppdatering av Nabbskatavägen
Grundförbättring av väg och nybyggnad av kommunalteknik längs Nabbskatavägen.
I projektet ingår nya ledningar för vatten och avlopp samt ytvatten, el och fiber.

Uppdatering av Nabbskatavägen
Grundförbättring av väg och nybyggnad av kommunalteknik längs Nabbskatavägen.
I projektet ingår nya ledningar för vatten och avlopp samt ytvatten, el och fiber.