KRAFTTAG MED PRECISION

GRÄVTJÄNST

Våra grävtjänster används av både kommuner och privatpersoner. Grävtjänsterna efterfrågas bl.a. vid nybyggen eller vid förbättring av tidigare konstruktioner eller utvidgning av avlopps- och dricksvattennät. Vi utför alla grävarbeten som planerat och enligt tidtabell.

Du kan anlita våra grävtjänster för allt som gäller husdränering, vägarbeten, avlopp, ytvatten, dricksvatten osv. Tack vare vår mångsidiga maskinpark och specialiserade kunskap kan vi tillgodose flera olika slags grävbehov.

AJ Contract utför grävarbeten som planerat och enligt tidtabell.

Mångsidig maskinpark för alla grävbehov.

AJ Contract – en pålitlig arbetspartner.

HAR DU BEHOV AV GRÄVTJÄNSTER?